Informace k zápisu do MŠ Klubíčko školní rok 2015/2016

Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem zápis do Mateřské školy Klubíčko, příspěvkové organizace na školní rok 2015/2016.

Zápis je stanoven na pondělí 16.3.2015 od 13,00 do 16,00 h. v budově MŠ Klubíčko, příspěvkové organizace, U Školky 412 v Nupakách.

Podrobné informace o zápisu naleznete v dokumentu  Zápis do MŠ Klubíčko 2015/2016.

20.1. 2015

Zobrazit více...

Upozornění

Upozorňujeme všechny občany, že sběrné nádoby na komunální odpad musí být zaplaceny do konce ledna, tj. nejpozději do 30.1. 2015 (pátek). Pokud tak neučiníte, vystavujete se problému odmítnutí svozu odpadu v následujícím měsíci.

Dále vyzýváme bytové domy, které již mají svoz na rok 2015 uhrazený, aby se vybraný zástupce neprodleně dostavil k vyzvednutí svozové známky.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že od 2.2. do 6.2. nebude možnost koupě, ani vyzvednutí svozové známky, z důvodu dovolené.

OÚ Nupaky

20.1. 2015

Zobrazit více...

Plánované přerušení dodávky vody

V příloze naleznete oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody v části obce Nupaky z důvodu provádění prací na vodovodním řadu dne 20.1.2015 včetně mapy dotčené oblasti.

Plánované přerušení dodávky vody 20.1.2015

nupaky20140120

7.1. 2015

Zobrazit více...

MŠ Klubíčko – oznámení pro rodiče

Připravované akce na měsíc leden 2015

14.1.2015 Návštěva 1. ročníku ZŠ Průhonice (jen předškoláci)

22.1.2015 Výlet do Bukové u Příbrami „Masopust ve stodole“ od 8:00 hod.

Mgr. Jana Prekopová
Ředitelka MŠ

7.1. 2015

Zobrazit více...

Upozornění o změně čísla účtu mateřské školy Klubíčko

Od 5.1.2015 žádáme o zasílání plateb za školné a stravné na nové číslo účtu 43-5570770237/0100. 

Pokud jste platby uhradili na původní účet, budou ihned převedeny na nové číslo účtu.

Mgr. Jana Prekopová
Ředitelka MŠ

4.1. 2015

Zobrazit více...

PF 2015

PF2015

22.12. 2014

Zobrazit více...

MŠ Klubíčko – oznámení pro rodiče

Ráda bych Vás informovala, že od 22.12.2014 do 4.1.2015 bude provoz v Mateřské škole Klubíčko, Nupaky, přerušen z důvodu vánočních prázdnin.

Od 5.1.2015 bude provoz Mateřské školy Klubíčko, Nupaky, od 7:00 hod. do 17:00 hod. Částečná úhrada za tuto službu bude zpoplatněna pro rodiče, kteří podepsali souhlas, od ledna 2015.

přání

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Prekopová
Ředitelka MŠ

19.12. 2014

Zobrazit více...

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2015

Zastupitelstvo obce Nupaky schválilo výši poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2015.

Více informací naleznete zde nebo v dokumentu Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1 (5. 11. 2014)

18.12. 2014

Zobrazit více...

Nové zápisy ze zasedání zastupitelstva

Nové zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky naleznete zde

18.12. 2014

Zobrazit více...

Zkušební provoz nových webových stránek obce Nupaky

Na začátku prosince jsme uvedli do zkušebního provozu nové webové stránky obce Nupaky.

Během zkušebního provozu plánujeme doladění designu, doplnění obsahu a otestování funkčnosti stránek.

Nový web je postaven na redakčním systému WordPress doplněném o nástavbové moduly. Jeho administraci zajišťují pracovníci obecního úřadu v spolupráci se správcem webu.

Stránky obce jsou určené široké veřejnosti a zároveň reprezentují naši obec, rádi proto uvítáme Vaše náměty na zlepšení, které nám můžete zaslat na emailovou adresu: ounupaky@iol.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme a věříme, že na nových stránkách naleznete potřebné a užitečné informace.

24.11. 2014

Zobrazit více...