Asistent pedagoga MŠ Klubíčko


Od 1.4. 2016 evidujeme volné místo „asistent pedagoga“ s úvazkem 0,25, teda 2 h. denně. Asistent pedagoga musí splňovat kvalifikační předpoklady podle § 20 zákona č. 563/2004 SB. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Zájemci, prosím kontaktovat ředitelku školy.