Frekvence svozu bioodpadu v roce 2014


Frekvence svozu bioodpadu zůstává v roce 2014 i nadále každé 2 týdny. Tato informace se týká pouze občanů, kteří mají u A.S.A. zakoupenu nádobu a zaplacen poplatek za likvidaci bioodpadu.
Více informací naleznete v dokumentu Svoz bioodpadu 2014.pdf