Hospodaření obce Nupaky za r. 2016


Více informací naleznete v dokumentech

Závěrečný účet obce Nupaky za r.2016

Zpráva o výsledku přeskoumaní hospodaření obce za r. 2016

Plnění rozpočtu za r.2016

Zápis o inventarizaci za r.2016

Příloha V062-201612K01

Výkaz zisku a ztráty r.2016

Rozvaha r.2016

Rozpočtové opatření č.2 r.2017