Informace k zápisu do MŠ Klubíčko školní rok 2015/2016


Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem zápis do Mateřské školy Klubíčko, příspěvkové organizace na školní rok 2015/2016.

Zápis je stanoven na pondělí 16.3.2015 od 13,00 do 16,00 h. v budově MŠ Klubíčko, příspěvkové organizace, U Školky 412 v Nupakách.

Podrobné informace o zápisu naleznete v dokumentu  Zápis do MŠ Klubíčko 2015/2016.