Kontejnery na směsný odpad


Od pátku 13.5. 2016 do neděle 15.5. 2016 bude přistaveno 5 velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad (stanoviště – viz přiložená mapka). Žádáme občany, aby veškerý nepotřebný odpad vhazovali přímo do kontejnerů a nenechávali jej ležet mimo určené nádoby. Nesmí být vhazován nebezpečný odpad jako baterie, laky, lednice, pneumatiky …, ani stavební suť!!!

OÚ Nupaky

skenování0021