Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad


Od pátku 22.5. 2015 do neděle 24.5. 2015 bude přistaveno 5 velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad (stanoviště – viz přiložená mapka). Žádáme občany, aby veškerý nepotřebný odpad vhazovali přímo do kontejnerů a nenechávali jej ležet mimo určené nádoby. Nesmí být vhazován nebezpečný odpad jako baterie, laky, lednice, pneumatiky …, ani stavební suť!!!

OÚ Nupaky

skenovat0716