Linka 385 – výluka


V době od 17.8. do 6.9. bude probíhat 1. etapa uzavírky silnice III/00312 v Kuříčku. Linka PID 385 bude vedena objízdnou trasou z Kuří po silnici III/00313 na silnici II/101, Solnou stezkou do Kuří a dále po silnici III/00312 ke kruhovému objezdu. Zastávka „Říčany,Kuří“ směr Říčany bude přemístěna do ul. Květná, zastávka „Říčany,Kuříčko“ směr Opatov bude přemístěna do ul. Solná stezka. Z důvodu časové náročnosti všech probíhajících výluk na lince budou víkendové spoje obsluhující Říčany vedeny polookružně v následujícím sledu zastávek: Wolkerova – Pod lihovarem – Štefánikova – 5.května – Nádraží – Pod lihovarem a ihned zpět směr Opatov.

V příloze naleznete Výlukový jízdní řád.