Projekt Rozšíření kapacit v MŠ Nupaky spolufinancován Evropskou unií

Rozšíření kapacity MŠ Nupaky je spolufinancováno Evropskou unií. Kapacita školky se díky realizaci projektu „Rozšíření kapacit v MŠ Nupaky“ zvýšila o 28 dětí. Projekt reaguje na neuspokojivou poptávku po umístění dětí do MŠ Klubíčko i MŠ v okolních obcích. Projekt je zaměřen na vybudování nového objektu na rozlehlé zahradě školky. Dále je projekt zaměřen na pořízení vnitřního vybavení do nově vzniklé třídy a pořízení venkovních hracích prvků.

Mateřská škola Klubíčko

K

Adresa hlavní budovy: U Školky 412, Nupaky, PSČ 251 01
Adresa vedlejší budovy: U Školky 509, Nupaky, PSČ 251 01

Telefon: 314 314 416

Ředitelka: Mgr. Jana Prekopová
Mobil ředitelka MŠ: 737 982 898

Email: skolkaklubicko1@volny.cz

IČO:  72045400

Zřizovatel: obec Nupaky, Nupacká 106, 251 01 Nupaky

Právní forma: příspěvková organizace

Kapacita školky je 61 dětí.

Více informací naleznete na stránkách www.msnupaky.cz.