Історія села Nupaky

Існування Село задокументовані в 1380. V předhusitském období náležela zčásti vyšehradské kapitule, zčásti majitelům zdejšího dvora.

NupakyZa hustiské revoluce držel celou osadu Jan Dubeč z Nupak, po něm asi od roku 1429 jeho synové Matěj a Prokop. Patrně někdy v té době byla vybudována nupacká tvrz, na níž v roce 1451 seděl vladyka Štěpán z Novosedel.

Od roku 1514 náležely Nupaky ke Kolodějím. Při dělení kolodějského panství připadla vesnice Albrechtovi Rousovi z Vražkova, jehož rod se na zdejší tvrzi udržel až do stavovského povstání. V roce 1623 byly Nupaky i s tvrzí a se dvěmi dalšími osadami zkonfiskovány Václavovi Štastnému Rousovi z Vražkova a prodány knížeti Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna. Ten připojil Nupaky ke svému uhříněveskému statku. Součástí lichtenštejnské Uhříněvsi zůstaly Nupaky až do zániku patrimoniího zřízení v roce 1848. Nupacká tvrz stávala pravděpodobně na skále u potoka směrem k Lipanům. Naposledy je připomínána v roce 1651.

Ze staré tvrze nic nezbylo, takže za dominantu dnešní obce můžeme označit pouze zvoničku. Její symbol nalezneme i v nupackém znaku. Figura zvonu je doplněna dvěma zlatými zkříženými klíči v červeném poli ze znaku vyšehradské kapituly a upravenou figurou plaňkového plotu z erbu nupackých předbělohorských pánů Rousů z Vražkova (plot je také velmi příhodným symbolem vesnice). Z jejich erbu vychází rovněž kombinace modré a stříbrné, sama modrá pak symbolizuje bezejmenný potok, protékající vesnicí. Батальйон село Nupaky на основі спрощеної характеру села.Nupaky символ прапор

Символ села Nupaky Nupaky прапором

Miroslav J. V. Pavlů, heraldik
Text prošel drobnou úpravou.