Obecně závazné vyhlášky obce Nupaky

Více  informací naleznete v dokumentech

Vyhláška č.3/2012 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Nupaky.pdf

Vyhláška č.2/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Nupaky.pdf

Vyhláška č.1/2012 o zásadě tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a budov.pdf

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích.pdf