Rok 2018

Více informací naleznete v dokumentech

Návrh rozpočtu na r. 2018 obec Nupaky

 

Rok 2017

Více informací naleznete v dokumentech

Nupaky

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.4/2017

Rozpočet na r. 2017 obce Nupaky

Svazek obcí Ladův kraj

Oznámení – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2017 svazku obcí Ladův kraj

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2017 svazku obcí Ladův kraj

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020

 

Rok 2016

Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nupaky za r.2016

Závěrečný účet obce Nupaky za r.2016

Zpráva o výsledku přeskoumaní hospodaření obce za r. 2016

Plnění rozpočtu za r.2016

Zápis o inventarizaci za r.2016

Příloha V062-201612K01

Výkaz zisku a ztráty r.2016

Rozvaha r.2016

Rozpočtové opatření č.2 r.2017

Rozpočtový výhled na r. 2016 – 2019

Rozpočet 2016

Svazek obcí Ladův kraj

Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření za rok 2016

Plnění rozpočtu k 31.12.2016

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2016

 

Rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Ladův kraj

Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.b) Výkaz zisku a ztráty

4.c) Rozvaha

4.d) Příloha

5. Zpráva auditora

Obec Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zaverečný účet za  rok 2015 obce Nupaky

Rozvaha 2015

Výkaz z.z. 2015

FIN 2-12 prosinec 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet schválený na r. 2015

 

Rok 2014

Více informací naleznete v dokumentech

Závěrečný účet za rok 2014 obce Nupaky

Rozpočet schválený na r. 2014

Závěrečný účet za rok 2014 svazku obcí Ladův kraj.pdf
Zpráva auditora za r. 2014.pdf

 

Rok 2013

více informací naleznete v dokumentech

Závěrečný účet za rok 2013 svazku obcí Ladův kraj.pdf
Zpráva auditora za r. 2013.pdf

 

Rok 2012

více informací naleznete v dokumentech

Závěrečný účet za rok 2012 svazku obcí Ladův kraj.pdf
Zpráva auditora za r. 2012.pdf

 

Rok 2011

více informací naleznete v dokumentu
Závěrečný účet za rok 2011 svazku obcí Ladův kraj.pdf