Year 2018

Více informací naleznete v dokumentech

The draft budget for r. 2018 village Nupaky

 

Year 2017

Více informací naleznete v dokumentech

Nupaky

Budgetary measures No.5 / 2017

Budgetary measures No.4 / 2017

Budget r. 2017 obce Nupaky

Volume municipalities Lada region

Announcement - BUDGET MEASURES No.. 5/2017 Association of Municipalities Lada region

BUDGET MEASURES No.. 5/2017 Association of Municipalities Lada region

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020

 

Year 2016

Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Report on the outcome of the review of the municipality for 2016. Nupaky

Final Account for 2016. Nupaky

Result report přeskoumaní management of the municipality for the year. 2016

Implementation of the budget for 2016.

The record of inventory in r.2016

Notes V062-201612K01

Profit and Loss 2016.

2016. Balance Sheet

Budgetary measures No.2 r.2017

Budget Outlook. 2016 – 2019

Budget 2016

Volume municipalities Lada region

Report on the outcome for the year přeskoumání 2016

Implementation of the budget for 31.12.2016

Final account of the association of municipalities for the year 2016

 

Year 2015

The final bill for the year 2015 Association of Municipalities Lada region

Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.b) Výkaz zisku a ztráty

4.c) Rozvaha

4.d) Annex

5. Auditor's Report

Obec Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zaverečný účet za rok 2015 obce Nupaky

Rozvaha 2015

Výkaz z.z. 2015

FIN 2-12 prosinec 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

The budget approved by the r. 2015

 

Year 2014

Více informací naleznete v dokumentech

The final bill for the year 2014 obce Nupaky

The budget approved by the r. 2014

The final bill for the year 2014 Association of Municipalities Lada kraj.pdf
Auditor's Report for r. 2014.pdf

 

Year 2013

More information can be found in documents

The final bill for the year 2013 Association of Municipalities Lada kraj.pdf
Auditor's Report for r. 2013.pdf

 

Year 2012

More information can be found in documents

The final bill for the year 2012 Association of Municipalities Lada kraj.pdf
Auditor's Report for r. 2012.pdf

 

Year 2011

More information can be found in the document
The final bill for the year 2011 Association of Municipalities Lada kraj.pdf