Année 2018

Více informací naleznete v dokumentech

Le projet de budget pour r. 2018 village Nupaky

 

Année 2017

Více informací naleznete v dokumentech

Nupaky

Mesures budgétaires No.5 / 2017

Mesures budgétaires n ° 4/2017

Budget r. 2017 obce Nupaky

communes volume de la région Lada

Annonce - MESURES DE BUDGET No.. 5/2017 Association des municipalités de la région Lada

BUDGET MESURES No.. 5/2017 Association des municipalités de la région Lada

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020

 

Année 2016

Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Rapport sur les résultats de l'examen de la municipalité pour 2016. Nupaky

Compte final pour 2016. Nupaky

Rapport de gestion Résultat přeskoumaní de la municipalité pour l'année. 2016

La mise en œuvre du budget pour 2016.

L'enregistrement de l'inventaire en r.2016

notes V062-201612K01

Profits et pertes 2016.

2016. Bilan

Mesures budgétaires n ° 2 r.2017

Perspectives Budget. 2016 – 2019

Budget 2016

communes volume de la région Lada

Rapport sur les résultats pour l'année přeskoumání 2016

La mise en œuvre du budget 31.12.2016

Compte rendu final de l'Association des municipalités pour l'année 2016

 

Année 2015

La facture finale pour l'année 2015 Association des municipalités de la région Lada

Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.un) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.b) Výkaz zisku a ztráty

4.c) Rozvaha

4.ré) Annexe

5. Rapport du vérificateur

Obec Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zaverečný účet za rok 2015 obce Nupaky

Rozvaha 2015

Výkaz z.z. 2015

FIN 2-12 prosinec 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Le budget approuvé par le r. 2015

 

Année 2014

Více informací naleznete v dokumentech

La facture finale pour l'année 2014 obce Nupaky

Le budget approuvé par le r. 2014

La facture finale pour l'année 2014 Association des municipalités de Lada kraj.pdf
Rapport du vérificateur pour r. 2014.pdf

 

Année 2013

Plus d'informations peuvent être trouvées dans les documents

La facture finale pour l'année 2013 Association des municipalités de Lada kraj.pdf
Rapport du vérificateur pour r. 2013.pdf

 

Année 2012

Plus d'informations peuvent être trouvées dans les documents

La facture finale pour l'année 2012 Association des municipalités de Lada kraj.pdf
Rapport du vérificateur pour r. 2012.pdf

 

Année 2011

Plus d'informations peuvent être trouvées dans le document
La facture finale pour l'année 2011 Association des municipalités de Lada kraj.pdf