Anno 2018

Více informací naleznete v dokumentech

Il progetto di bilancio per r. 2018 villaggio Nupaky

 

Anno 2017

Více informací naleznete v dokumentech

Nupaky

misure di bilancio No.5 / 2017

misure di bilancio No.4 / 2017

Budget r. 2017 obce Nupaky

Comuni Volume regione Lada

Annuncio - MISURE DI BILANCIO No.. 5/2017 Associazione dei Comuni Regione Lada

BUDGET MISURE No.. 5/2017 Associazione dei Comuni Regione Lada

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020

 

Anno 2016

Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Relazione sui risultati della revisione del Comune per il 2016. Nupaky

Conto Consuntivo per il 2016. Nupaky

rapporto Risultato přeskoumaní gestione del comune per l'anno. 2016

Esecuzione del bilancio per il 2016.

Il record di inventario in r.2016

Note V062-201612K01

Economico 2016.

2016. Stato Patrimoniale

misure di bilancio No.2 r.2017

Budget Outlook. 2016 – 2019

Preventivo 2016

Comuni Volume regione Lada

Relazione sui risultati per l'anno přeskoumání 2016

Esecuzione del bilancio per 31.12.2016

Resoconto finale della associazione dei comuni per l'anno 2016

 

Anno 2015

Il conto finale per l'anno 2015 Associazione dei Comuni Regione Lada

Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.un) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.b) Výkaz zisku a ztráty

4.c) Rozvaha

4.d) Annesso

5. Relazione della società di revisione

Obec Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zaverečný účet za rok 2015 obce Nupaky

Rozvaha 2015

Výkaz z.z. 2015

FIN 2-12 prosinec 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Il bilancio approvato dal r. 2015

 

Anno 2014

Více informací naleznete v dokumentech

Il conto finale per l'anno 2014 obce Nupaky

Il bilancio approvato dal r. 2014

Il conto finale per l'anno 2014 Associazione dei Comuni Lada kraj.pdf
Relazione della Società di Revisione per r. 2014.pdf

 

Anno 2013

Ulteriori informazioni possono essere trovate nei documenti

Il conto finale per l'anno 2013 Associazione dei Comuni Lada kraj.pdf
Relazione della Società di Revisione per r. 2013.pdf

 

Anno 2012

Ulteriori informazioni possono essere trovate nei documenti

Il conto finale per l'anno 2012 Associazione dei Comuni Lada kraj.pdf
Relazione della Società di Revisione per r. 2012.pdf

 

Anno 2011

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel documento
Il conto finale per l'anno 2011 Associazione dei Comuni Lada kraj.pdf