Рік 2018

Více informací naleznete v dokumentech

У проекті бюджету на г. 2018 Село Nupaky

 

Рік 2017

Více informací naleznete v dokumentech

Nupaky

Бюджетні заходи No.5 / 2017

Бюджетні заходи No.4 / 2017

Бюджет г. 2017 obce Nupaky

Обсяг Муніципалітети Lada область

Оголошення - БЮДЖЕТНІ ЗАХОДИ No.. 5/2017 Асоціація муніципалітетів Lada області

БЮДЖЕТ ЗАХОДИ No.. 5/2017 Асоціація муніципалітетів Lada області

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020

 

Рік 2016

Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Доповідь про результати огляду муніципалітету на 2016 рік Nupaky

Остаточний рахунок для 2016 року Nupaky

Звіт Результат přeskoumaní управління муніципалітетом за рік. 2016

Виконання бюджету за 2016 рік.

Запис запасів в r.2016

Примітки V062-201612K01

Прибуток і збитки 2016.

2016. Баланс

Бюджетні заходи № 2 r.2017

Бюджет Перспективи. 2016 – 2019

Бюджет 2016

Обсяг Муніципалітети Lada область

Доповідь про результати за рік přeskoumání 2016

виконання бюджету 31.12.2016

Підсумковий рахунок об'єднання муніципальних утворень протягом року 2016

 

Рік 2015

Остаточний рахунок за рік 2015 Асоціація муніципалітетів Lada області

Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.б) Výkaz zisku a ztráty

4.з) Rozvaha

4.г) Додаток

5. Звіт аудитора

Obec Nupaky

Více informací naleznete v dokumentech

Zaverečný účet za rok 2015 obce Nupaky

Rozvaha 2015

Výkaz z.z. 2015

FIN 2-12 prosinec 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Бюджет затверджено г. 2015

 

Рік 2014

Více informací naleznete v dokumentech

Остаточний рахунок за рік 2014 obce Nupaky

Бюджет затверджено г. 2014

Остаточний рахунок за рік 2014 Асоціація муніципалітетів Лада kraj.pdf
Аудиторський висновок для г. 2014.PDF

 

Рік 2013

Більш детальну інформацію можна знайти в документах

Остаточний рахунок за рік 2013 Асоціація муніципалітетів Лада kraj.pdf
Аудиторський висновок для г. 2013.PDF

 

Рік 2012

Більш детальну інформацію можна знайти в документах

Остаточний рахунок за рік 2012 Асоціація муніципалітетів Лада kraj.pdf
Аудиторський висновок для г. 2012.PDF

 

Рік 2011

Більш детальну інформацію можна знайти в документі
Остаточний рахунок за рік 2011 Асоціація муніципалітетів Лада kraj.pdf