OU_Nupaky1

Obecní úřad Nupaky

Adresa: Nupacká 106
251 01 Nupaky
Telefon:  272 680 559
272 680 560
Fax:  272 680 560
ID datové schránky: y36akxg
E-mail: ounupaky@iol.cz
E-podatelna: ounupaky@iol.cz
IČ / DIČ 00640816 / CZ00640816
Bankovní účet 25227-201 / 0100

 

Úřední hodiny OÚ Nupaky

Pondělí: 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 – 12:00       13:00 – 17:00

 

Zaměstnanci úřadu

Starosta obce: Ing. Václav Řezáč
Referentka OÚ: Eva Chmelíčková

Agenda Obecního úřadu Nupaky

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává vyhlášku o místních poplatcích dle zákona 565/1990 Sb.
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady
 • Vydává vyhlášku o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
 • Vydává vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha