Občan na úřadě na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Rady, jak se zachovat v různých životních situacích – manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu.

 1. Evidence obyvatel, trvalý pobyt
 2. Jména a příjmení
 3. Manželství
 4. Registrované partnerství
 5. Matriky – matriční úřady
 6. Rodná čísla
 7. Cizinci (Foreigners)
 8. Státní občanství České republiky
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace
 11. Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB
 12. Využívání archivních informací
 13. Zprostředkování kontaktu
 14. Ověřování podpisu nebo kopie listiny

Další informace naleznete na portálu Veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/