OÚ Nupaky vyhlašuje záměr o směně pozemků


Více informací naleznete v dokumentu Záměr o směně pozemků