Poplatky za psy pro r. 2016


Místní poplatek ze psů pro r. 2016

v rodinném domě: 400,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč

v bytovém domě: 700,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.