Poplatky za psy r. 2019


Poplatky za psy, platné pro rok 2019

  • pes v rodinném domu                              400,- Kč
  • a každý další pes v rodinném domu          600,- Kč
  • pes v bytovém domu                               700,- Kč
  • a každý další pes v bytovém domu           900,- Kč

Poplatek je splatný vždy nejpozději ke dni 31.3. daného roku.