Posuzování vlivu na životní prostředí – oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí


Více informací naleznete v dokumentu

Posuzování vlivu na životní prostředí