Posuzování vlivu na životní prostředí – zveřejnění posudku o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“


Více informací naleznete v dokumentu

Posuzování vlyvu na životní prostředí