Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne :  02.02.2017 od : 08:00 hod do : 13:00 hod. v lokalitě :  Nupaky
Více informací naleznete v dokumentu 110060526982NupakyOhlaseni

dne :  03.02.2017 od : 10:30 hod do : 14:30 hod. v lokalitě :  Nupaky – Nupaky
Více informací naleznete v dokumentu 110060527166NupakyOhlaseni

dne :  06.02.2017  od : 07:30 hod  do : 11:30 hod. v lokalitě :  Nupaky – Nupaky
Více informací naleznete v dokumentu 110060527167NupakyOhlaseni

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz