Rozpočet na r. 2016


Rozpočet na rok 2016 naleznete v dokumentu Rozpočet 2016.

Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 naleznete v dokumentu Rozpočtový výhled.