Rozpočet – Svazek obcí Ladův kraj


Více informací naleznete v dokumentech

Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření za rok 2016

Plnění rozpočtu k 31.12.2016

Závěrečný účet svazku obcí za rok 2016

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020