Rozpočt územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad


Více informací naleznete v dokumentech

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Zveřejněno dne: 7.6.2018

Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Zveřejněno dne: 7.6.2018

Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Zveřejněno dne: 7.6.2018

Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Zveřejněno dne: 7.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nupaky Zveřejněno dne: 7.6.2018