SMOGOVÉ SITUACE Vydáno: středa, 08.08.2018


ZCZC 919
WOCZ51 RPSC 081454

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU
Vydáno: středa, 08.08.2018 v 16:54 SELČ (08.08.2018 v 14:54 UTC)
Pro území: Středočeský kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých
koncentrací
troposférického OZONU.
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový
průměr troposférického ozonu
informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na
stanicích smogového
varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ
.html.

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu
180 mikrogramů/m3 se
dnes nepředpokládá.

Informace pro veřejnost:
Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se
zvýšené fyzické zátěže,
spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s
chronickými dýchacími
potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na
internetových stránkách
ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených
škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou
rovněž
vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových
koncentrací.
Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a
jednotlivé kraje,
viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – / Gvoždíková
NNNN