Upozornění o změně čísla účtu mateřské školy Klubíčko


Od 5.1.2015 žádáme o zasílání plateb za školné a stravné na nové číslo účtu 43-5570770237/0100. 

Pokud jste platby uhradili na původní účet, budou ihned převedeny na nové číslo účtu.

Mgr. Jana Prekopová
Ředitelka MŠ