Upozornění


Upozorňujeme všechny občany, že sběrné nádoby na komunální odpad musí být zaplaceny do konce ledna, tj. nejpozději do 30.1. 2015 (pátek). Pokud tak neučiníte, vystavujete se problému odmítnutí svozu odpadu v následujícím měsíci.

Dále vyzýváme bytové domy, které již mají svoz na rok 2015 uhrazený, aby se vybraný zástupce neprodleně dostavil k vyzvednutí svozové známky.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že od 2.2. do 6.2. nebude možnost koupě, ani vyzvednutí svozové známky, z důvodu dovolené.

OÚ Nupaky