Úřady a instituce

Point tchèque
Adresa: Commercial 111, 252 47 Čestlice, www.czechpoint.cz

Stavební úřad
Adresa: Melantrichova 2000/38, 251 01 Říčany
Telefon: 323 618 143, www.ricany.cz

Finanční úřad
Adresa: Finanční úřad v Říčanech, Politických Vězňů 1233, 251 01 Říčany
Telefon: 323 627 305, podatelna@ric.pr.ds.mfcr.cz, www.financnisprava.cz

Matriční úřad
Adresa: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
tel. 323 618 101, podatelna@ricany.cz, www.ricany.cz

Úřad práce
Adresa: Úřad práce Praha východ, nám. Republiky 3/4, 110 00 Praha 1
Telefon: 950 151 111, posta@py.mpsv.cz, portal.mpsv.cz

Katastrální úřad Praha východ
Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8
Telefon: 284041111, kp.pvychod@cuzk.cz , www.cuzk.cz

Okresni správa sociálního zabezpečení
Adresa: OSSZ Praha – východ, Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: 284 005 401, posta.ph@cssz.cz , www.cssz.cz

Živnostenský úřad
Adresa: Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany
Telefon: 323 618 214, zivnost@ricany.cz , info.ricany.cz

Státní zastupitelství
Adresa: Okresní státní zastupitelství Praha-východ Husova 11, 110 01 Praha 1
Telefon: 222 111 719, podatelna@osz.phav.justice.cz , portal.justice.cz

Soud
Adresa: Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 1044, 112 97 Praha 1
Telefon: 221 729 311, podatelna@osoud.phav.justice.cz , portal.justice.cz

Hygienická stanice
Adresa: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2
Telefon: 234 118 111, info@khsstc.cz , www.khsstc.cz

Policie ČR
Adresa: OOP Čestlice, Nupacká 106, 251 01 Nupaky,
Telefon: 272 682 357, 722 566 488, 602 306 298, poj.oo.cestlice@pcr.cz , www.policie.cz

Nemocnice Říčany
Adresa: Smiřických 315, 251 01 Říčany
Telefon: 725 007 990, 323 627 511, hospital@nemocnice-ricany.cz, www.nemocnice-ricany.cz

Středočeský kraj
Adresa: Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Telefon: 257 280 111, podatelna@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz

Hasičský záchranný sbor středočeského kraje
Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín
Telefon: 950 885 011, www.hzscr.cz