Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad 27.10.-29.10.2017


Od pátku 27.10. do neděle 29.10. 2017 bude přistaveno 5 velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad (stanoviště – viz přiložená mapka). Žádáme občany, aby veškerý nepotřebný odpad vhazovali přímo do kontejnerů a nenechávali jej ležet mimo určené nádoby.

Nesmí být vhazován nebezpečný odpad jako baterie, laky, lednice, pneumatiky …, ani stavební suť!!!

OÚ Nupaky

141031-1102b