Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad


Ve dnech 31. října – 2. listopadu 2014 bude v Nupakách k dispozici 5 velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad.

Více informací, k čemu kontejnery slouží, naleznete zde a rozmístění kontejnerů je vyznačeno zde