ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NUPAKY


Více informací nalezete v dokumentu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NUPAKY
 
Dokumentace ke ZMĚNĚ č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NUPAKY
 
ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NUPAKY

ODŮVODNĚNÍ

Výkres č.1 Základní členění území

Výkres č.2 Hlavní výkres

Výkres č.1 Koordinační výkres

Výkres č.2 Předpokládané zábory, zpf

Výkres č.3 VPS