VOLBY 2018


Milí obyvatelé (a především voliči) Nupak,

o následujícím víkendu, konkrétně v pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018, se v naší obci budou konat volby do obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR.

Začnu Senátem, protože je to jednodušší a zároveň méně osobní volba. Senát je jedna z komor dvoukomorového Parlamentu ČR (druhá komora je Poslanecká sněmovna). Volební období kandidátů je 6 let, avšak volby se konají každé 2 roky, kdy se obměňuje vždy 1/3 Senátu. Letos přišla řada na náš volební obvod. Volí se přímou volbou, tedy hlasuje se pro jednoho kandidáta tím, že se vhodí do urny obálka s jedním hlasovacím lístkem se jménem kandidáta, kterého si volič vybere. Systém je většinový, tedy zvolen je ten kandidát, který v prvním kolem získá nadpoloviční většinu hlasů, nebo (pokud nadpoloviční většinu nezíská žádný kandidát) se koná druhé kolo voleb, do kterého postupují 2 nejlepší kandidáti, z nichž vyhraje ten, který získá větší počet hlasů.

Volby do zastupitelstva obce jsou složitější v tom, že a) se volí lidé, kteří v obci žijí spolu s ostatními obyvateli a dění v obci přímo ovlivňují. Je to správa „svých“ věcí, nebo – li samospráva. Výhodu to má takovou, že některé kandidáty znají voliči osobně, a také tu, že jejich práce je následně vidět; b) hlasování je složitější v tom, že pokud kandiduje více stran (nebo uskupení nezávislých kandidátů), volič může rozdělit své hlasy mezi tyto strany. Každý volič má právě tolik hlasů, kolik je volených zastupitelů. V případě letošních voleb v Nupakách je to 9 zastupitelských míst, tedy až 9 hlasů od každého voliče. Přesná pravidla a možnosti, jak hlasovat, zveřejníme za pár dní, aby si je každý volič mohl před volbami připomenout.

V Nupakách jsou letos 2 plné kandidátní listiny, tedy 2 x 9 kandidátů.

Číslo 1 si vylosovali „Nupaky sobě“ – informace o nich lze najít na webu www.nupakysobe.cz

Číslo 2 mají „Nupaky – rozumem a citem“ s webovou stránkou www.nupaky.eu

Obě tato uskupení vedou kampaň dle svého uvážení (a doufejme) i dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kampaň kandidátů je prezentací nejen strany (uskupení) jako celku, ale také kandidátů samotných jako osobností. Kandidáti nedělají kampaň jen tím, že šíří volební program jejich strany, ale také tím, jakým způsobem kampaň vedou a jakých metod u toho využívají.

Jakožto současný končící starosta bych tímto chtěl vyzvat obě strany (uskupení), aby v kampani jednaly co nejčistším způsobem, aby se snažily získat hlasy voličů tím, že upozorní na to, jaké jsou silné stránky jejich kandidátů , co chtějí udělat pro obec v dalším volebním období, a aby se oprostily od komentářů a připomínek ke straně druhé. Nupaky potřebují v dalším volebním období zastupitelstvo pracovité, které bude investovat svůj čas a energii a obec rozvíjet.

Oběma stranám přeji do voleb hodně štěstí, a voličům, aby byli spokojeni s volbou, kterou učinili. V pátek a v sobotu na viděnou!!

PÁTEK 14:00 – 22:00
SOBOTA 08:00 – 14:00

NA OBECNÍM ÚŘADĚ, NUPACKÁ 106

Váš starosta, Václav Řezáč