Výměna průkazů osob se zdravotním postižením


Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna byla zahájena ode dne 1. 4. 2015 a potrvá do 31. 12. 2015.

Nárok na výměnu průkazu OZP si můžete uplatnit

  • na pracovišti Úřadu práce České republiky – krajské pobočce v Příbrami,
  • kontaktním pracovišti Praha – východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 (tel. 950 151 343) nebo
  • na dislokovaném pracovišti v Říčanech na adrese 17. listopadu 392, Říčany (tel. 950 151 705, 950 151 706).

Více informací naleznete v dokumentu Průkazy osob se zdravotním postižením.