Zápis do MŠ Klubíčko


Ředitelka školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO,
příspěvkové organizace na školní rok 2016/2017

Zápis je stanoven na čtvrtek 28.4.2016 od 12,30 do 15,30 h. v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO, příspěvkové organizace, U Školky 412 v Nupakách.

Více informací naleznete na stránkach MŠ Klubíčko zde.

Zveřejněno na úřední desce a webu školy a Obce Nupaky: 25.3.2016

Sejmuto: 2.6.2016