Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Ladův kraj


Více informací naleznete v dokumentech

0. Titulní strana

1. Doplňující údaje

2. Plnění rozpočtu

3. Inventarizační zpráva

4.a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

4.b) Výkaz zisku a ztráty

4.c) Rozvaha

4.d) Příloha

5. Zpráva auditora

 

Datum vyvěšení: 23.5.2016