Změna č. 2 Územního plánu obce Nupaky


Více informací naleznete v dokumentech

  1. Změna č. 2 Územního plánu obce Nupaky – oznámení o veřejném pojednání návrhu změny
  2. Změna č. 2 Územního plánu obce Nupaky – textová část výrok
  3. Změna č. 2 Územního plánu obce Nupaky – textová část odůvodnení

Grafická část Změny č. 2 územního plánu obce Nupaky obsahuje výkresy s výřezy řešeného
území v měřítku 1 : 5 000:

  1. Výkres č.1 – Základní členění území
  2. Výkres č. 2 – Hlavní výkres
  3. Výkres č. 3 – Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
  4. Koordinační výkres
  5. Výkres záborů ZPF