Změna č. 3 Územního plánu obce NUPAKY


Více informací naleznete v dokumentech

Změna č. 3 Územního plánu obce NUPAKY – textová část

Veřejná vyhláška změna č.3 Územního plánu obce Nupaky

Výkres č. 1 Základního členění

Výkres č. 2 Koordinační výkres

Výkres č. 3 Hlavní výkres