зміна No.. 3 План зонування Nupaky


Více informací naleznete v dokumentech

зміна No.. 3 План зонування Nupaky – Текст розділу

Громадський Указ № 3 змінити майстер-план Nupaky

Výkres č. 1 основна сегментація

Výkres č. 2 Koordinační výkres

Výkres č. 3 Hlavní výkres