Změna územního plánu č. 2


Více informací nalezente v dokumentech

Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zm.č. 2 ÚPO Nupaky

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS

Odůvodnění 1. Koordinační výkres

Odůvodnění 2. Výkres záborů ZPF

Z2_NUPAKY_TEXT_ODŮVODNĚNÍ_SJ

Z2_NUPAKY_ TEXT_NÁVRH_SJ